Příspěvky – Minipřípravka

Příspěvky na sezónu 2018/2019 činí 1800 Kč (mladší sourozenec 50 %). Platbu můžete rozdělit na 3x (do 15. 10. 2018, do 15. 12. 2018 a  do 25. 2. 2019)

Číslo účtu:  2300515443/2010
Variabilní číslo: 1819101
Poznámka: Jméno hráče a kategorie